Socialistes d'Inca
Virgilio Moreno proposa un Pacte Local per l'Habitatge
Virgilio Moreno, batle d'Inca i candidat a la reelecció pels Socialistes d'Inca, s'ha marcat com a prioritat de govern facilitar l'accés a l'habitatge.
socialistesinca.org 15/04/2019 - 16:21:57

Virgilio Moreno proposa un Pacte Local per l'Habitatge

Virgilio Moreno, batle d'Inca i candidat a la reelecció pels Socialistes d'Inca, s'ha marcat com a prioritat de govern facilitar l'accés a l'habitatge, especialment entre el col·lectiu de joves i de persones majors. "Una de les majors problemàtiques que ens trobam actualment entre els joves és la dificultat d'accedir a un habitatge. I també hem detectat aquest problema en col•lectius de persones majors. Per això proposam la creació del Servei Municipal de l’Habitatge i l'elaboració d'un Pacte Local per l'Habitatge que doni resposta a aquesta situació", ha manifestat el candidat socialista.

Virgilio Moreno considera que la creació del Servei Municipal de l’Habitatge permetrà millorar les polítiques d’habitatge i la interlocució amb tots els agents implicats. “A més, la nostra intenció és posar en marxa el programa Inca Habita que contempli ajudes a la reforma d'edificis i al foment del lloguer. I, per això, volem comptar amb l'assessorament i la implicació de veïns i professionals", ha explicat Virgilio Moreno. És per això que una de les accions que contemplarà el Pacte Local per l'Habitatge serà la creació d'una Mesa Local per l'Habitatge que estarà formada per representants municipals, les entitats signants del Pacte i per professionals del sector, com ara constructors, arquitectes, aparelladors i agents immobiliaris, entre d'altres. La Mesa tendrà una funció consultiva, amb la facultat d'emetre informes i fer propostes.

Per altra banda, el candidat socialista avança que continuarà amb la política de cessió de solars a l'IBAVI per a la construcció d'habitatges socials. En aquest sentit, Virgilio Moreno apunta que "el nostre objectiu és aconseguir 100 nous habitatges socials en la propera legislatura". Actualment hi ha un total de 106 habitatges socials a Inca, està en marxa una promoció de 54 habitatges socials a l'avinguda del Raiguer i s'ha cedit un solar a la barriada de So na Monda per a la construcció de 10 habitatges més destinats a joves.

Els socialistes d'Inca també proposen modificacions a les normatives urbanístiques per facilitar l'accés a l'habitatge. En aquest sentit, Virgilio Moreno recorda que el programa electoral del PSIB-PSOE recull dues propostes presentades pels socialistes inquers: l'augment de densitat edificable dels solars per treure més habitatges a un mateix solar i que els locals de la zona eixample dels municipis es puguin reconvertir en habitatges. "Treballarem per facilitar l'emancipació dels joves i per garantir l'accés a l'habitatge", ha dit Virgilio Moreno.


Reciente
Visto
Comentado